Bakanlıklar

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklara ait resmi web site adresleri yardımı ile gerkeli bilgi ve iletişim yollarına ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı: http://www.adalet.gov.tr
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: http://www.bayindirlik.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: http://www.calisma.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı: http://www.cevreorman.gov.tr
Dışişleri Bakanlığı: http://www.mfa.gov.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: http://www.enerji.gov.tr
İçişleri Bakanlığı: http://www.icisleri.gov.tr
Kültür ve Turizm Bakanlığı: http://www.kulturturizm.gov.tr
Maliye Bakanlığı: http://www.maliye.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı: http://www.meb.gov.tr
Milli Savunma Bakanlığı: http://www.msb.gov.tr
Sağlık Bakanlığı: http://www.saglik.gov.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: http://www.sanayi.gov.tr
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı: http://www.tarim.gov.tr
Ulaştırma Bakanlığı: http://www.ubak.gov.tr