ÜSKÜDAR NOTER YEMINLI TERCÜMENoter Yeminli Tercüme

Tercümesi yapılan belgelerinizin, bazı durumlarda yasal geçerlilik kazanması için “noter yeminli tercüme” olması gerekmektedir.

Noter Yeminli Tercüme ) noter yeminli tercüman tarafından, kaynak dilden hedef dile, aslına uygun olarak tercüme edilmiş, Tercüme’yi yapan tercüman tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Tercümedir.

Noter Yeminli Tercüman yabancı dil bilgisini belgelerle ibraz edebilen, noterler tarafından hazırlanan yemin zabtını imzalayan tercümanlara verilen isimdir. Tercüman imzaladığı zabıt ile aslına uygun tercüme yapacağını dair taahhütte bulunmaktadır. Altına imza attığı belgenin sorumluluğu yeminli tercümana aittir. Yasal olarak, yeminli tercümanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeminli tercümanın herhangi bir noterde yemin zaptının bulunması, tercümanın imzasının diğer noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez.

Belgenin niteliği ve belgenin teslim edileceği kuruma göre değişiklik göstermekle birlikte; büyükelçilik, mahkeme, üniversite gibi resmi kurumlarca istenen belgelerde, yeminli tercümanın imzası aranmaktadır. Yurtdışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılır ardından ilgili noterlikte tasdik ettirilir ve bazı durumlarda noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu kaymakamlık ya da valilikçe Apostil tasdiki gerekebilir.

Yine belgenin niteliğine ve verileceği kuruma göre sadece yeminli tercümanın kaşe ve imzası da belgelerin geçerliliği için yeterli olabilmektedir.

Noter Yeminli Tercümenin Gerek Duyulduğu Durumlar:

 • Yasal işlemler
 • Akademik sertifikaların tanınma işlemi, diploma denkliği
 • Vatandaşlığa geçiş işlemleri
 • Vekaletnameler
 • İkamet izni
 • Sözleşmeler
 • Uluslararası denetim raporları, finansal belgeler


Konu Etiketleri: üsküdar tercüme, Akademik, Ardıl, bürosu, ceviri, Edebi, faydalanabilirsiniz, her dilden, hizmeti, hukuki, languages, Noter, olarak, Sektörel, Serbest, Simultane, Sözleşme, sözlü, tasdikli, teknik, tercuman, tercume, Tercume Ofisi, Tercüman, tercüme, Terc • Noter Yeminli Tercüme
 • SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Noter Tasdikli Tercüme
 • Apostil Tercümesi Çeviri
 • Almanca Tercüme
 • Ardıl Tercüme Çeviri
 • Yeminli Tercüme
 • Sözleşme Tercüme
 • Edebi Tercüme
 • Gümrük Tercümesi